ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 โดย นายสุมิตร กุลอาจศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ชื่อไฟล์ : 5fnoq6oWed44555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้