ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พ.ศ.2564
รายละเอียด : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : fNuJdQTThu101715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้