ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.สมสะอาด เรื่องการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ COVID-19 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
รายละเอียด : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เรื่องการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 กรณีเป็นผู้ถูกกักกันเพื่อสังเกตอาการตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : w2VhnlXMon21940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้