ชื่อเรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปี 2564 (ผ.ถ.1/1)
ชื่อไฟล์ : 2OPAikvThu23427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้