องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
bubble_chart บันทึกประชุมสภา
insert_drive_file ประชุมสภา1-2562 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file ประชุมสภา1-2562 (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ประชุมสภา1-2562 (ครั้งที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประชุมสภา2-2562 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประชุมสภา2-2562 (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยวิสามัญ1-2562 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยวิสามัญ2-2562 (ครั้งที่1) Part1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยวิสามัญ2-2562 (ครั้งที่1) Part2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประชุมสภา3-2562 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประชุมสภา3-2562 (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประชุมสภา3-2562 (ครั้งที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file แปรบัญญัติ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยวิสามัญ3-2562 (ครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file ประชุมสภา1-2563 (ครั้งที่1) Part1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประชุมสภา1-2563 (ครั้งที่1) Part2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1-2563 (ครั้งที่1) Part1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 1-2563 (ครั้งที่1) Part2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประชุมสภา2-2563 (ครั้งที่1) Part1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประชุมสภา2-2563 (ครั้งที่1) Part2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file ประชุมสภา2-2563 (ครั้งที่1) Part3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1