องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วรตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลสมสะอาด

ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder คู่มือประชาชน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
folder_open ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
group ฝ่ายบริหาร
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
language หนังสือราชการกรม
folder_open เว็บไซต์กรมส่งเสริม
camera สมุดเยี่ยม
ผู้บริหาร อบต
sentiment_very_satisfied สำรวจความพึงพอใจ
equalizer สำรวจความคิดเห็น
group (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
group (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
email สารจากนายก
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
image ระดับอำเภอ
image ระดับจังหวัด
image ระดับภาค
image ระดับประเทศ
image ระดับโลก
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
ชื่อเรื่อง: การจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน    ชื่อไฟล์: LAMZYCOThu12251.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
ชื่อเรื่อง: การจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดา    ชื่อไฟล์: IVrOeyEThu12313.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ขอจดเป็นนิติบุคค poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
ชื่อเรื่อง: การจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ขอจดเป็นนิติบุคค    ชื่อไฟล์: MVR0vBFThu12355.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
ชื่อเรื่อง: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ชื่อไฟล์: yRAfa2oThu12529.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
ชื่อเรื่อง: การรับชำระภาษีป้าย    ชื่อไฟล์: YwNIgUOThu12546.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี)
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 063-3723115
(ส.ต.ท.วิบูลย์ รัตนวรรณี)
ปลัดองค์บริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ติดต่อ : 063-3723115
เอกสารเผยแพร่
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder มาตรการให้บริการ
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder มาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder รายงานดำเนินงานรายจ่ายประจำเดือน
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
folder งบประมาณรายจ่ายรายเดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
thumb_up facebook
video_label ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 348